Sociální podnikání

Co je to sociální podnikání?

 

Naše firma dělá všechny kroky pro to, aby se stala sociálním podnikem. Níže jsou uvedeny všechny požadavky MPSV, které je potřeba splnit a naše firma je již splňuje.

 

MPSV definovalo indikátory (rozpoznávací znaky sociálního podniku), které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné.  Míří do pěti oblastí – sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

 

Sociálně prospěšný cíl

V současné době pracujeme na zakomponování sociálně prospěšného cíle do zakládací listiny firmy.

 

Sociální prospěch

 

 

Naše firma zaměstnává více jak 80% zdravotně omezených nebo postižených osob.

 

Zároveň zaměstnáváme osoby těžko umístitelné na trhu práce, jako absolventy, dlouhodobě nezaměstnané nebo osoby předdůchodového věku.

 

V průběhu roku se několikrát společně všichni scházíme. Příležitostí je mnoho, například výročí firmy nebo tradice jako jsou Vánoce nebo Velikonoce. Setkání začíná informacemi o úspěších firmy za uplynulé období, pokračuje informacemi o plánech a investicích do budoucna. Po úvodním slovu majitele firmy následuje diskuze, kde mají všichni zaměstnanci možnost otázek na vrcholové vedení firmy, ohledně připravovaných akcí atd. A poté následuje občerstvení a volná zábava.

 

Každý týden pořádáme porady vedení firmy, které se účastní vrcholový management, který probírá úkoly z minulé porady, baví se o činnosti firmy na další dny a týdny a do tohoto procesu zahrnuje také vedoucí směn a vedoucí kontroly, kteří mají možnost toto připomínkovat a doplňovat.

Z porady je vytvořen zápis, do kterého mají všichni zaměstnanci možnost nahlédnout a případně připomínkovat.

 

Všechny zaměstnance pravidelně školíme na BOZP+PO. Toto školení zajišťuje externí školitel.

Pravidelně v průběhu roku probíhají odborná školení na strojové vybavení naší firmy, kterého se účastní všichni zaměstnanci, kteří s tímto vybavením pracují. Tato školení zajišťuje náš technolog a externí akreditované firmy.

Každý zaměstnanec má možnost využít příspěvku na kurzy cizích jazyků.

 

Ekonomický prospěch

 

Naše firma reinvestuje více jak 90% zisku do rozvoje naší firmy. V loňském roce jsme pořídili například Toolbox, který usnadnil vydávání nástrojů zaměstnancům a zároveň dopomohl k lepší evidenci nástrojů. Zároveň se snažíme našim zaměstnancům zvelebit pobyt v práci – zrekonstruovali jsme kuchyňku, vymalovali šatny, pořídili stojan na kola s přístřeškem a provedli mnoho dalších inovací.

 

 

Naše firma má jediného majitele a jednatele a tím je pan Leoš Mallat.

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří více jak 90% našich celkových výnosů.

 

Environmentální prospěch

Naše firma používá úsporná svítidla, třídíme odpad (papír, plast, sklo, směsný odpad), používáme recyklovaný papír, používáme recyklované tonery do tiskáren, používáme oboustranný tisk v maximální možné míře, naši zaměstnanci dojíždějí do práce na kole, pěšky nebo hromadně jedním vozidlem, jelikož všichni naši zaměstnanci jsou z blízkého okolí firmy, usilujeme o minimalizaci spotřeby energie (zakoupili jsme kompenzační rozvaděč, který eliminuje výkyvy energie a zároveň šetří elektrickou energii cca o 20%) a mnoho dalšího.

Bohužel v našem odvětví nemůžeme používat ekologické materiály pro výrobu, ale snažíme se přírodě usnadnit vše tím, že používáme ekologicky odbouratelné kapaliny do našich strojů (oleje a emulze), zároveň používáme ekologicky šetrné konzervační kapaliny a pro naše výrobky používáme převážně opětovně použitelné plastové přepravky, které nám zákazníci vracejí a my jim do nich příště dáme nové výrobky. V případě papírových obalů používáme vždy jen recyklované obalové materiály (například kartonové krabice).

 

Místní prospěch

         Většina našich odběratelů i dodavatelů je místních, převážně z Královéhradeckého kraje.

         Naše firma podporuje místní dění tím, že přispívá finanční prostředky místním sborům dobrovolných hasičů, přispíváme na pořádání plesů a různých společenských akcí.

        Všichni naši zaměstnanci jsou z místního regionu z okruhu cca 20 km od naší firmy.