Sociální podnikání

Co je to sociální podnikání?

 

Naše firma dělá všechny kroky pro to, aby se stala sociálním podnikem. Níže jsou uvedeny všechny požadavky MPSV, které je potřeba splnit a naše firma je již splňuje.

 

MPSV definovalo indikátory (rozpoznávací znaky sociálního podniku), které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné.  Míří do pěti oblastí – sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

 

Sociálně prospěšný cíl

Sociálně prospěšným cílem naší společnosti je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce (převážně OZP, mezi našimi zaměstnanci najdete také pečující osoby, dlouhodobě nezaměstnaní, matky na rodičovské dovolené nebo osoby nad 50 let) a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

 

 

Sociální prospěch

 

 

Ekonomický prospěch

 

Naše firma reinvestuje více jak 90% zisku do rozvoje naší firmy. V loňském roce jsme pořídili například Toolbox, který usnadnil vydávání nástrojů zaměstnancům a zároveň dopomohl k lepší evidenci nástrojů. Zároveň se snažíme našim zaměstnancům zvelebit pobyt v práci – zrekonstruovali jsme kuchyňku, vymalovali šatny, pořídili stojan na kola s přístřeškem a provedli mnoho dalších inovací.

 

 

Naše firma má jediného majitele a jednatele a tím je pan Leoš Mallat.

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří více jak 90% našich celkových výnosů.

 

Environmentální prospěch

Naše firma používá úsporná svítidla, třídíme odpad (papír, plast, sklo, směsný odpad), používáme recyklovaný papír, používáme recyklované tonery do tiskáren, používáme oboustranný tisk v maximální možné míře, naši zaměstnanci dojíždějí do práce na kole, pěšky nebo hromadně jedním vozidlem, jelikož všichni naši zaměstnanci jsou z blízkého okolí firmy, usilujeme o minimalizaci spotřeby energie (zakoupili jsme kompenzační rozvaděč, který eliminuje výkyvy energie a zároveň šetří elektrickou energii cca o 20%) a mnoho dalšího.

Bohužel v našem odvětví nemůžeme používat ekologické materiály pro výrobu, ale snažíme se přírodě usnadnit vše tím, že používáme ekologicky odbouratelné kapaliny do našich strojů (oleje a emulze), zároveň používáme ekologicky šetrné konzervační kapaliny a pro naše výrobky používáme převážně opětovně použitelné plastové přepravky, které nám zákazníci vracejí a my jim do nich příště dáme nové výrobky. V případě papírových obalů používáme vždy jen recyklované obalové materiály (například kartonové krabice).

 

Místní prospěch