Historie

V roce 1990 je založena firma Leoš Mallat - MASTR - Kovovýroba.

Dne 25.3.2002 byla uzavřena dohoda o vytvoření nové chráněné dílny a tím i sjednocení všech aktivit firmy Leoš Mallat - MASTR pod statut chráněné pracovní dílny pod název MASTR s.r.o. (chráněné pracovní dílny jsou pracoviště, kde nacházejí uplatnění osoby se sníženou pracovní schopností, které vzhledem ke svým zdravotním problémům jsou obtížně umístitelné na trhu práce.)

Firma se zabývá převážně kovovýrobou. Vlastníme čtyři CNC soustruhy s příslušenstvím.

Naše firma je také držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015, který jsme získali 16. května 2004 a řídíme se dle daných norem certifikace.

Aktuálně naše firma zaměstnává 30 osob se zdravotním postižením.