Náhradní plnění

Ke stažení:

Aktuální informace a příklad uplatnění náhradního plnění pro rok 2018 (PDF).

Co je náhradní plnění?

Odběr služeb nebo zboží od naší firmy, která zaměstnává občany se změněnou pracovní schopností či osoby zdravotně postižené.

Naše firma má statut chráněné pracovní dílny – nacházejí u nás uplatnění osoby se změněnou pracovní schopností, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu obtížně umístitelné na trhu práce.

Na naše výrobky a služby je možnost uplatnit náhradní plnění dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Tento zákon ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Naše firma je výrobní organizace, která se nezabývá překupováním výrobků a služeb, ani jiným podvodným jednáním, které odporuje dobrým mravům.